«Эмоциялардын дөңгөлөгү» Р. Плутчиктин теориясы боюнча

Эмоциялар менен сезимдер абдан маанилүү. Биз алар аркылуу өзүбүздү жана башкаларды жакшы түшүнөбүз билебиз.
Эмоцияларды классификациялаган илимий ишмерлер көп. Алардын бири америкалык психолог Роберт Плутчик. Плутчиктин өзүнүн теориясында эмоцияларды дөңгөлөк же гүлгө салыштырган.

Анан теориясы боюнча эмоциянын эки түрү бар: негизги эмоциялар жана татаал эмоциялар.

Биринчи огунда (дөңгөлөктүн ортосунда) негизги эмоциялардын интенсивдүү түрү жайгашкан: толкундануу — бакытсыздык — суктануу — жийиркенүү — каардануу — үрөйү учуу — айраӊ таӊ калуу — этият болу.

Дөңгөлөктүн экинчи огунда негизги эмоциялар (Плутчиктин сунушу боюнча 8 эмоция): кубаныч- капалануу- ачуулануу- коркуу жана ишеним — канаатанбоо — таң калуу — күтүү.

Үчүнчү огунда негизги эмоциялардын түрү аралашып түзүлгөн композиттер — татаал эмоциялар жана алардын айкалыштары берилген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *