Эмпатия

Эмпатия – бул башкалардын эмоционалдык абалын сезүү, түшүнүү жана боорукерликти көрсөтүү жөндөмдүүлүгү. Ал балачактан баштап мамилелер аркылуу калыптанат. Ушул жөндөмү өнүккөн адам үчүн башкалардын эмоциялары маанилүү, андай адам башка бүрөөнүн сезимдерин чекте какпайт, аларга баа бербейт, сындабайт жана кабыл алганды билет.
Эмпатиянын негизги эки түрү бар:
эмоционалдык жана когнитивдик эмпатия.
(Уландысы болот)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *