Эмпатиянын түрлөрү

Эмпатиянын түрлөрү

Эмпатия байыркы грек тилинде «empatheia» сөзү, мында «em» префикси «ичинде” дегенди, ал эми «patheia» сезимди билдирет.

Когнитивдик эмпатия – бул башка адамдын көз карашын так түшүнүү, өзүн башка адамдын ордуна коюу жана анын кандай ойдо экенин түшүнүү.
Бул эмпатиянын түрү өзүн-өзү жакшы билүүдөн башталат. Ал адамдардын кызыгуусун стимулдайт, сапаттуу мамиле курганга жана туура чечим алуусуна жардам берет. Мисал үчүн менеджер же болбосо мекеменин башкаруучулары үчүн когнитивдик эмпатияга ээ болуу жана аны машыктыруу абдан маанылуу. Бул интеллектуалдык процесс.
Эмоционалдык эмпатиядан айырмаланып, когнитивдик эмпатия сөздүн жана анын мааниси адамдын мээсинде калыптанышынан көз каранды.

Ал эми эмоционалдык эмпатия – башка адамдын сезимдерин жана эмоцияларын башынан өткөрүү жөндөмдүүлүгү. Ал наристеде да болот. Мисалы: бир бала ыйласа, экинчиси ыйлашы мүмкүн. Бир наристе башка баланын эмоцияларын сезип, чагылта алганын билдирет. Башка мисал баарыбыздын башыбыздан өткөн учур бул -жакын адамыбыздын ыйлаганын көрүп аны менен кошо ыйлап же кайгыга баткан учур.

Бирок эмпатиялуу адам сөзсүз башка бирөөгө камкор көрсөткөн адам деп айтууга болбойт. Эмпатикалык камкордук – бул башкаларга кам көрүү жана жардам берүү, активдүү кыймыл-аракет жасоо. Эмоцианалдык жана когнитивдик эмпатияга ээ болуу эмпатиялык камкордук көрсөтүүгө барабар эмес.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *