Мектепке даярдоо

  1. Балаңызды ( балдарыңызды) окуу ритмиге көндүрүү максатында аларга жардам берүүгө аракеттенишиңиз зарыл: 

— Эртең менен эрте туруу

— Кечинде эртерээк уктоо

— Мектепке кечинде сумкасын даярдоо

— Кечинде тапшырмага убакыт бөлүү

  1. Балаңызды моралдык жактан мектепке даярдап баштаңыз:

— Досторуна жана жакшы көргөн мугалимдерине, сабактарына жолугарын айтыңыз

— Жаңы билим аландарын баалоонун маанисин түшүндүрүңүз

— Билимдин эмнеге керектигин айтып бериңиз

  1. Балаңыздын жашына ылайыктап, жаңы окуу жылында өз алдынча болорун мурдадан көтсөтүңүз: 

— Башка балдардан айырмаланган жактарын көрсөтүңүз

— Өзү тандай ала турган нерселерди тандаганга мүмкүнчүлүк бериңиз

— Жакшы сапаттарын, билимин баалап, сыймыктанганыңызды айтыңыз

  1. Өзгөрүүлөргө туруштук бергенге жардам бериңиз:

— балким балаңыз быйыл мектепти алмаштыргандыр жана ар кандай коркуулары болушу мүмкүн, балаңыз сиздин ата-эне катары колдооңузга муктаж. 

— биринчи класска бараткандыр — анда көп көңүл буруу зарыл, мектепке барганын анын чоңоюп калганын билдирерин көрсөтүңүз: мактаңыз, сыймыктаныңыз, мээримиңизди берип баланын стрессин азайтканга шарт түзүңүз. 

  1. Балаңыздын мектепке карата болгон сезимдерине ( сүйүнүчүн, жактырбаган нерселерин, коркууларын, капа болуусун, стресс болуусун ) сиз жооп бериңиз:
  2. Өзүңүздүн мектепте өткөргөн жылдарыңыз жөнүндө айтып бериңиз: кайсы сабакты жакшы көрчүңүз эле, кантип кыйынчылыктарды жеңдиңиз эле, кандай жакшы тажырыйбаларды алдыңыз эле, чыныгы досторду жоолуктурганыңызды. Бул балаңыз менен мамилеңизди чыңдаганга жардам берет. Ал сизден үлгү алат же болбосо сизден жакшыраак болууга умтулат. Сиздин балага болгон ишенимиңиз анын өзүн өзү баалоо сапатын өнүктүрөт. 
  3. Балаңыз бир класска өскөндө ар кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн: мектептеги балдарды туурап же өз алдынча өнүгүп, балаңыз мурдункудай сүйлөбөй калса, башкача ой жүгүртүп калса, жаңы адаттарга ээ боло баштаса чочубаңыз. Бала чоңойгондо акырындап өзгөрөт. Бул нормалдуу нерсе. Жаңы адаттарын, мүнөзүн, ойлорун түшүнүүгө аракет кылыңыз. Сиздин ага болгон кызыгуусун көрүп балаңыз сизди андан дагы жакшы көрүп сыйлап калат, мамилеңиз чыңдалат. 
  4. Балаңыз жаңы окуу жылын баштаганда көңүл буруусу каникулдагыдай болуп ар кайсыга алаксыйт. Анысы ас келгенсип ковидге каршы карантин болду, онлайн окуу болду. Күңүл буруп окуу кыйын болушу мүмкүн. Убакыт менен кайра көңүлүн өзү контролдоо сапаты кайра келет. Сиз ага жардам берсеңиз болот, үй тапшырмага көңүлүн бурууга сиз дин жардамыңыз, же мотивация кылуу сөздөрүңүз, акырындап контролдоп койсоңуз, сиздин ишенимиңиз менен, окууга болгон кызыгуусу менен өз алдынча окууга кайра көнүп калат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *