Пассивдүү агрессия деген эмне?

Пассивдүү агрессия жашоодо, адамдар ортосундагы баарлашууда көп кездешет. Ал айрым адамдардын башкаларга карата агрессияны түз эмес билдирүүсүндө турат. Бул ачуулануунун түз эмес, жашыруун, бурмаланып, же башкаларга билинбей калгандай жол менен чыгуусу. Пассивдүү агрессия негиздүү болушу мүмкүн, башкача айтканда, сиз жаман иш кылып, ал эми адам сизге кыйыр жол менен жооп кылганда. Ал себепсиз дагы болушу мүмкүн, мисалы, адам сизди көрө албайт же маанайы жок болгону үчүн жинин сизден чыгарганда. Пассивдүү агрессия тийишүү, мазактоо, шылдыңдоо, ашыкча таарынуу, суроого жооп бербөө, же болбосо унукпай, сүйлөбөй коюу менен билдирилет. Көбүнчө учурда ачууланып жаткан адамдан “эмне болду?” десең бетке айтпайт, “ачууланып жатасыңбы?” десең танат, мойнуна албайт.

Бул кайдан пайда болот? 

Кээ бир сезимдерге тыйуу салуулардан пайда болот.  “Ачуулануу – бул жаман, аны сезүүгө, көрсөтүүгө болбойт жана адамды же мамилелерди бузушу мүмкүн” деген ишенимдерден келип чыгат. Ишенимдер жашоодогу тажырыйба жана көргөн мисалдар менен калыптанат. Ошондуктан, жаңылыш ишенимдердин бийлигинде болбой, ачык айтканды үйрөнүш керек.  

Пассивдүү агрессия манипуляциялоо жолу аркылуу дагы болушу мүмкүн, манипуляторлор ага көп кайрылышат. 

Пассивдүү агрессиянын жардамы менен адам сизге моралдык жактан кысым көрсөтөт жана сиз тараптан керектүү жүрүм-турумга жетишет, сизди белгилүү бир эмоциялык абалга алып келет, сизди күнөөлүү сезүүгө түртөт. Мисалы, сүйүшкөн жаштар элестетели,  бир тарабы башка тарапты көңүлгө албай, сүйлөшпөй,  чалса, билдирүү жазса жооп бербей,  өзүнүн алыстап жатканынын түшүндүрүү максатында ошундай ыкманы колдонот.  

Белгилүү бир деңгээлде пассивдүү агрессия – кадыресе ( нормалдуу)  көрүнүш, анткени адамдар мамилелерди баалашат, чыр-чатакты каалашпайт, мындай учурларда агрессия эч кайда жоголбойт, чыгуунун пассивдүү жолдорун табат. Мисалы, аялың бир нерсеге таарынып, өзүнчө керебетке уктаганы жөнөйт. Мындай учурда, бир убакта сүйлөшүү зарыл. Бирок ачууңду кармай албай калганга караганда ( түз, бетке айтуу) , аны кармоодон көбүрөөк жапа чегүү туура эмес.  

Эмне кылуу керек? Ачуулануунун себебин түшүнүү зарыл , аны жокко чыгарбаш керек. Ачууланууну туура билдирүү жолдорун табуу керек. Мисалы: “Мен сага ушундан улам ачууланып жатам”, “Сен убаданы бузганың үчүн мен ачууланып жатам. Бул менин жинимди келтирет”. Калыптанып калган пикирге каршы, ачык агрессия көбүнчө чыр-чатакты чечүүгө жана бирин бири жакшы түшүнүүсүнө шарт түзөт. Бирок пассивдүү агрессия ортодогу мамиледе бир же бир нече чечиле элек маселе бар экени жөнүндө билдирет. Аларды жөнүндө ойлонуп, түшүнүп,сезимдерди көрсөтүп, сүйлөшүүнү үйрөнүү керек.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *