Жан дүйнө монологу

Өзүбүз менен сүйлөшүп жатканда, өзүбүздүн үнүбүздү укпайбыз жада калса тыншабайбыз, бул жөнундө биз эч качан дээрлик ой  жугуртпөйбүз.  

Кандай тон менен, кандай сөздөр менен өзубүзгө кайрылабыз? 

Эмесе, элестетип көрөлу, сиздин ички жан дуйнөгүз — бул үн алгы деп койолу. Кайсы үн алгыны сиз көбүрөөк угасыз?

 «Сындоо» үн алгыны, «Умтулуу», «Күмөн» үн алгыларын, «Ыйлактоо» же болбосо «Жемелөө» үн алгыларын?

Өзүнүздү өзүнүз катуу сындап баштаганыңызда, ар дайым  колдонулуп жүргөн сөздөрдү байкап, баамдап турууга аракет кылыңыз. Мисалы, сиз өзүңүз жөнүндө мындай деп көп ойлоносуз: «Мен кандайча олдоксонмун, акылсызмын, колуман эч нерсе келбейт …». Токтотунуз.

Сиз тандаган жана кыйла конструктивдүү жана боорукер монологго алмаштырыныз: «Бул менин колуман келет … Мен билем, же болбосо үйрөнөм… Булар менин жакшы сапаттарым…».

Өзүңүзгө өзүңүз боорукердик, жумшак, айоо сезим менен мамиле кылуу менен кайрылуу, жана бул нерсеге үйрөнүү бул өтө маанилүү. 

Башкалардан сый-урматты, сүйүүнү жана кабыл алууну талап кылуудан мурун, өзүңүзгө аяр мамиле жасап, өзүңүздү сыйлап, жана дагы өзуңүзгө боорукердик менен мамиле кылууну үйрөнүшүңүз керек.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *